W załączeniu przesyłam odpowiedź na ponaglenie z dnia 11.11.2023 roku.

Pozdrawiam

Ewelina Sierocińska

Urząd Gminy w Słupi

--

*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: {{ email }}., który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki

  • odpowiedź_ponaglenie.pdf