ZRP.1431.100.2018

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 18 lipca 2018 informuje, że:

1. W Urzędzie Miasta Kobyłka prowadzone są media.
2. Miasto Kobyłka wydaje biuletyn informacyjny miasta w formie kwartalnika.
3. Biuletyn Miasta jest dostępny na stronie kobylka.pl http://www.kobylka.pl/
4. Tytuł biuletynu kobyłka.pl jest tytułem zarejestrowanym.
5. W załączniku przesyłam ostatnie 5 numerów biuletynu.
6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane w poszczególnych latach wynosiły:

- w roku 2015 – 31 605 zł 32 gr.

- w roku 2016 – 84 444 zł 9 gr.

- w roku 2017 – 34 755 zł 63 gr.

- w roku 2018 (do dnia udzielenia niniejszej informacji) – 27 671 zł 12 gr.

Z poważaniem

Gabriela Gural

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Kobyłka

Załączniki

Pobierz list