Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Gniezno, jak również w żadnej jednostce podległej, nie są prowadzone media.

Publikowane ogłoszenia prasowe związane są z informacją o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży gruntów i nieruchomości, życzeniami okolicznościowymi. Wydatki na wyżej wymienione ogłoszenia prasowe kształtowały się następująco:

2015 r. – 8.195,46 zł

2016 r. – 14.505,59 zł

2017 r. – 12.747,29 zł

2018 r. – 8.732,70 zł

Z poważaniem

Monika Salska

Urząd Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Pobierz list