W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany pocztą
e-mail w dniu 19.07.2018 r. w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi wraz z
wersją elektroniczną miesięcznika samorządowego z ostatnich pięciu miesięcy.

Kamila Boroń
młodszy referent
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. (41) 31 14 692 wew. 200

Załączniki