Ze względu na limit rozmiaru wiadomości e-mail w załączeniu wersja
elektroniczna miesięcznika samorządowego - numer lipcowy.

Kamila Boroń
młodszy referent
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. (41) 31 14 692 wew. 200

Załączniki