W zał.przesyłam brakujące załączniki do odpowiedzi na wniosek z dnia 19
lipca br. ( pkt 5 odpowiedzi).

Załączniki

Pobierz list