W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy:

1. w Gminie Adamów prowadzone są media,
2. gazeta ( kwartalnik) - Informator Gminy Adamów, strona internetowa,
jednostka prowadząca Gmina Adamów
3. www.adamow.gmina.pl,
4. gazeta (kwartalnik) zarejestrowany jest w sądzie
5. 5 ostatnich numerów dostępnych w formacie pdf na stronie
internetowej pod adresem:
http://www.adamow.gmina.pl/art,889,informator-gminy-adamow.html
6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane itp:
2015 r. - 3366,00 zł
2016 r. - 6298,00 zł
2017 r.- 13.292,00 zł
2018 r. - 7479,00 zł

Elżbieta Kłyż
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

Pobierz list