Witam

Przesyłam odpowiedzi na nadesłane pytania:

- Działalnością związaną z organizacją mediów zajmuje się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Referat Promocji i Rekreacji.

- Urząd Miasta i Gminy Koziegłowy wydaje Biuletyn pt. „Nasza Gmina”, który ukazuje się obecnie raz na kwartał.

- Biuletyn „Nasza Gmina” jest dostępny w formie elektronicznej pod linkiem: http://kozieglowy.pl/kategorie/biuletyn_nasza_gmina

- Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy został zarejestrowany w sądzie

- Wydatki Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczone na ogłoszenia, materiały sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tylu promocję kształtują się następująco:

Rok 2015 = 29 300 zł

Rok 2016 = 32 670 zł

Rok 2017= 44 317,60 zł

Rok 2018 = 28 849,60 zł

W załączeniu przesyłam pięć ostatnich numerów Biuletynu „Nasza Gmina”

Z poważaniem

Krzysztof Suliga

Referat Promocji i Rekreacji Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

Załączniki

Pobierz list