Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesłany drogą elektroniczną do tut. Urzędu w dniu 19 lipca 2018
r. (data rejestracji 20.07.2018 r.)

Pozdrawiam

Lucyna Cylok

Inspektor

Wydział Organizacyjny i Kadr

Tel (32) 349-18-48

Załączniki

Pobierz list