Dzień dobry. W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 lipca 2018r. informuję, że w Gminie Oleszyce prowadzona jest jedynie gazeta gminna "Głos Oleszyc", która ukazuje się co kwartał i nadzorowana jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach.  Wszystkie numery gazety przesyłane są do Biblioteki Narodowej. Rocznie na gazetę przeznaczana jest kwota 5 tysięcy złotych, jednocześnie są to jedyne wydatki na promocję gminy. W roku 2018 do dnia odpowiedzi wydano na ten cel 2 500 zł. W załączniku przesyłam numery 24-26 gazety "Głos Oleszyc", kolejne dwa prześlę w osobnym e-mailu. Anna Pracało Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach ul. Rynek 6 37-630 Oleszyce tel. 16 736 21 43

Załączniki

Pobierz list