W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem w dniu 30.07.2018 roku
poniżej przesyłam odpowiedź.

1. Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem wydaje gazetę gminną pod nazwą
„Biuletyn Gminy Radomyśl nad Sanem” - wydanie co około 2-3 miesiące.
2. Wszystkie numery dostępne są na stronie internetowej Gminy Radomyśl
nad Sanem pod linkiem:
http://radomysl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=50&strona=1&sub=1
3. Biuletyn Gminy Radomyśl nad Sanem nie jest zarejestrowany w sądzie.
4. Wszystkie wydania Biuletynu Gminy Radomyśl nad Sanem w formacie PDF
są dostępne na stronie www.radomysl.pl
5. Wydatki Gminy Radomyśl nad Sanem na promocję i ogłoszenia:
2015 rok: 29 434,65 zł
2016 rok: 43 613,99 zł
2017 rok: 66 049,16 zł
2018 rok (na dzień 31.07.2018): 12 613,36 zł

Z poważaniem,
Dawid Wąsikowski
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem

Załączniki

Pobierz list