Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz
w związku z rozmową telefoniczną z przedstawicielem Państwa
firmy/organizacji, związaną z terminem przesłania odpowiedzi,

Informuję, co poniżej:

Ad 1/ Nie posiadamy własnych mediów.

Ad 2/ Nie dotyczy.

Ad 3/ Nie dotyczy.

Ad 4/ Nie prowadzimy dziennika, czasopisma.

Ad 5/ Nie dotyczy.

Ad 6/ Wydatki Urzędu Gminy na ;

1) OGŁOSZENIA RÓŻNE W PRASIE:

2015 ROK - 706,28 ZŁ

2016 ROK - 318,26 ZŁ

2017 ROK - 1.084,87 ZŁ

2018 ROK - 603,87 ZŁ

2) JEDNORAZOWY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY O ZREALIZOWANYCH
INWESTYCJACH/PROJEKTACH W 2017 ROKU- EGZ. BEZPŁATNY DLA MIESZAKŃCÓW -
6.402,15 zł

Z poważaniem,

Beata Worotyłko

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania
Kryzysowego

Urząd Gminy w Dubiecku

Pobierz list