Wierzbinek, dnia 01.08.2018
RF.3301.7.39.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku informujemy, że Gmina
Wierzbinek do końca 2014 roku wydawała samodzielnie gazetę Sygnały
Wierzbinka.
Obecnie od 2015 roku Sygnały Wierzbinka wydawane są przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wierzbinku.
Sygnały Wierzbinka są zarejestrowane pod nr ISSN 1509-166X Biblioteka
Narodowa Zakład Czasopism Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN od 2015 roku.

Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2015 roku - 19 902,26 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2016 roku – 33
795,53 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2017 roku – 29
341,96 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2018 roku – 19
916,16 zł.
W załączeniu ostatnich 5 numerów Sygnałów Wierzbinka.

Załączniki

Pobierz list