Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) w odpowiedzi na wniosek udzielamy informacji na temat pytań zawartych we wniosku t.j.

1. - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. TAK

2. - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Strona internetowa Gminy Biskupiec prowadzona przez Urząd Gminy Biskupiec.

3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. www.gminabiskupiec.pl

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie prowadzi.

5. - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Nie dotyczy. P. odp. na pkt. 4

6.- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. 2015 – 6612,07 zł, 2016 -4806,50 zł, 2017 – 6839,08 zł, 2018 – 10 235,04 zł

Opracowali: Ewa Posiadeł, Grzegorz Witkowski

Przesłał

Grzegorz Witkowski

Pobierz list