Hażlach, dnia 3 sierpnia 2018r.

SE.1431.6.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19 lipca 2018r. informuję, że Urząd Gminy
Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach prowadzi stronę internetową pod
adresem: www.hazlach.pl.

Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
prowadzi stronę internetową pod adresem: www.gokhazlach.pl
<http://www.gokhazlach.pl> oraz portal społecznościowy pod adresem:
www.facebook.com/Gmina-Hażlach-634841379977089.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wydaje także miesięcznik Wiadomości Gminy
Hażlach zarejestrowany w sądzie pod numerem ISSN 1643-0603, link do gazety:
http://www.gokhazlach.pl/wiadomosci-gminy-hazlach-1.

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Wiadomości Gminy Hażlach w
formacie pdf.

Koszt składu i druku Wiadomości Gminy Hażlach wynosił:

- w 2015 roku - 11.869,50 zł

- w 2016 roku - 12.033,36 zł

- w 2017 roku - 13.242,40 zł

- w 2018 roku - 4.677,48 zł.

Na podstawie danych przekazanych z instytucji kultury, szkół i Urzędu Gminy
Hażlach ustalono następujące kwoty wydatków Gminy Hażlach na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

- w 2015 roku - 21.731,18 zł

- w 2016 roku - 7.202,99 zł

- w 2017 roku - 19.261,67 zł

- w 2018 roku - 7.793,24 zł.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Wandą Sojka Sekretarzem Gminy
tel. 33 8569555 wewn.49 lub z pracownikiem ds. promocji Grzegorzem Kasztura
tel. 33 8569555 wewn.57.

Z up. Wójta

Wanda Sojka

Sekretarz Gminy Hażlach

Załączniki

Pobierz list