Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

BRAK

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

BRAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

NIE

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Gmina Skoroszyce nie ponosi wydatków związanych z działalnością strikte promocyjną Gminy. Gmina natomiast ponosi wydatki związane z publikowaniem np. ogłoszeń związanych ze zbywaniem nieruchomości, opracowywanych dokumentach oraz innych pośrednich . W celu umożliwia udzielenie precyzyjnej odpowiedzi proszę o szczegółowe doprecyzowanie pytania w tym zakresie

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 14 ust. 2, proszę o szczegółowe wyjaśnienie jakich informacji Państwo żądacie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej odpowiedzi pod rygorem umorzenia postępowania w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w części dotyczącej tego pytania.

Z poważaniem

Bernard Rudkowski

Z-ca Wójta Skoroszyc

Sekretarz

Gmina Skoroszyce

z siedziba w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

NIP:753-24-06-077

Regon: 531412941

e-mail: <mailto:b.rudkowski@skoroszyce.pl> b.rudkowski@skoroszyce.pl

Tel. bezpośredni 0774318975

Komórkowy: 507608667
tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 wew. 75
fax. 0 77 431 80 29
<http://www.skoroszyce.pl/> http://www.skoroszyce.pl

Załączniki

Pobierz list