Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 18 lipca 2018r. przekazuję żądane
informacje:

1. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski ani jednostki organizacyjne gminy
nie prowadzą żadnej działalności typu medialnego.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich /instytucja
kultury/ - wydaje bezpłatną gazetę Informator Gminy Ostrów Wielkopolski.

3. Wszystkie numery dostępne na stronie www.igo-info.pl.

4. Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

5. Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na ogłoszenia artykuły i filmy
sponsorowane i innego typu promocje:

a) W 2015r. - 44.051,46 zł.

b) W 2016r. - 53.992,65zł.

c) W 2017r. - 56.190,00zl.

d) W 2018r. - 18.732,00 zł.

Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski

Zbigniew Dolata

Pobierz list