Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnieni informacji publicznej Urząd
Gminy Kleszczewo przekazuje następującą informację :

1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media ; tak

2) jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy; ?; Na terenie Gminy Kleszczewo wydawana jest
gazeta mieszkańców Gminy Kleszczewo "SAMORZĄD . Wydawcą jest instytucja
Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 2,
63-005 Kleszczewo,

3) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
gazeta nie jest dostępna w internecie

4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie
, posiada nr ISSN 1428-5045;

5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
pliki PDF w załączeniu

6) prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. :

2015r. 66027,65 zł

2016r. 66.494,31 zł

2017r. 61.121,04 zł

2018r. 29.554,17 zł

Sekretarz Gminy

Genowefa Przepióra

Załączniki

Pobierz list