To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: ws. realizacji wniosku o informacje dot. zmarłych cudzoziemców oraz
osób o nieustalonej tożsamości
Data: 2023-12-13 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.