Dzień Dobry,

poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania złożone w mailu wnioskującym o informację publiczną.

- Media w Gminie Udanin prowadzone są w referacie promocji, znanym także pod inną nazwą - Gminnym Centrum Informacji (GCI)
- W Gminie Udanin prowadzimy stronę internetową gminy oraz stronę Facebook gminy.
- Linki do stron to: http://www.udanin.pl/ oraz https://www.facebook.com/Gmina-Udanin-1081942475149177/
- Nie prowadzimy czasopism gminnych.
- Wydatki na promocję w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
2015 r. - 13.981,46 zł
2016 r. - 13.378.76 zł
2017 r. - 11.692,37 zł
do dnia dzisiejszego 2018 r. - 15.503,00 zł

Z poważaniem,
Aleksandra Kołpak
Urząd Gminy Udanin
adres e-mail: aleksandra.kolpak@udanin.pl
nr tel: 76 870 93 75

Pobierz list