Dzień dobry

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 08.12.2023 r.

--
Z poważaniem,

Justyna Sosnowska
Pomoc administracyjna

Urząd Gminy w Świerznie
ul. Długa 8
72-405 Świerzno
tel. +48 91 38 327 93
fax. +48 91 38 327 23
e-mail: {{ email }}
www.swierzno.pl
www.bip.swierzno.pl

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świerzno jest Wójt Gminy Świerzno
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Świerzno pod adresem
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=swierzno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=264&podmenu=264&str=1&id=3397

Załączniki

  • SK.1431.37.2023.pdf
  • skan_polowań.pdf