<html><head></head><body><p>Urz&#261;d Gminy Gr&#281;bosz&#243;w przesy&#322;a w za&#322;&#261;czeniu odpowiedz na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej, pismo podpisane elektronicznie.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Z powa&#380;aniem</p>
<p>Marcin Janowiec</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia Wtorek, 17 Lipca 2018 12:40 &lt;sprawa-8001@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Załączniki

Pobierz list