Szanowni Państwo,

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
przesłanie trzech najnowszych numerów Tygodnika Krąg (jak sądzimy będą
to w momencie udzielania odpowiedzi jeden numer z lipca i dwa
sierpniowe) w wersji pdf. Ewentualnie prosimy o podanie linku, jeżeli
pliki te można znaleźć w Internecie.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-sprawa-7673@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Pobierz list