To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Raport o stanie jawności w Polsce
Data: 2023-12-18 13:32

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.