Informuję , że stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz1764 ze zmianami )
powiadamiam o braku możliwości udostępnienia informacji w wyznaczonym
terminie, jednocześnie wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku,
wskazując dzień 26 lutego 2018 roku.

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

Pobierz list