Urząd Gminy w Małym Płocku w odpowiedzi na wniosek udziela poniższych
informacji:

- nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami


bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/a7f3a0cd8d33ac0/uchw_nr_xiii_z_d
nia_d5cdf2397468.html

- ilość przyjętych przez radę w latach 2014 - 2016 uchwał - 155 ( 2014 - 24
uchwał, 2015 - 78 uchwał, 2016 - 43 uchwały)

- liczba przeprowadzonych w latach 2014 - 2016 konsultacji z mieszkańcami -
5 (2014 - 2 konsultacje, 2015 - 2 konsultacje, 2016 - 1 konsultacja)

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono fundusz sołecki

bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/9cd570e7634418b/uchw_nr_v_30_
z_dnia.html

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pozdrawiam,

Beata Muniak - Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Mały Płock

tel 86 279 13 12

www.malyplock.pl <http://www.malyplock.pl>

Pobierz list