Witam

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy w Oksie informuje:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ( art.19c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- w gminie nie utworzono rady pożytku publicznego,
- w gminie nie powołano rady oświatowej,
- w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
- w 2014 roku zostało podjętych 60 uchwał Rady Gminy, w 2015 roku zostało podjętych 63 uchwały , a w 2016 roku podjęto 47 uchwał,
- w 2014 roku przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami, w 2015 – 2 konsultacje, w 2016 roku 2 konsultacje
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link do uchwały:http://oksa.biuletyn.net/archiwum/pls/oksa/dokumenty679e.html?job=Menu&id_k=110&pageid=1197&ids=2 -uchwała Nr V/23/2015 z dnia 30.03.2015 rok
- zarządzenia Wójta odnośnie realizacji funduszu sołeckiego:http://oksa.biuletyn.net/archiwum/pls/oksa/dokumentyfcf1.html?job=Menu&id_k=109&pageid=1175&ids=2 – Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2013 z dnia 3.07.2013 r. i Nr 42/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. http://oksa.biuletyn.net/?bip=1&cid=58
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- brak innej formy funkcjonowania budżetu obywatelskiego,
- nie dotyczy.

Z pozdrowieniami:
Urzad Gminy w Oksie
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa

Pobierz list