<div>
Dzi&#281;kujemy za terminowe p&#322;atno&#347;ci.
<p>
<p>
Z powa&#380;aniem
<br>
</div>