W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018

Urszula Marzec

Inspektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Tel 75 646 44 06

Załączniki

Pobierz list