W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. w
sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Anna Szynkowska-Borkowska

tel. 94 344 63 01

Urząd Gminy Darłowo

Ul. Dabrowskiego 4

76-150 Darłowo

Załączniki