W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej, udzielam odpowiedzi na żądane zapytania:

- uchwała dot. trybu u szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1654/wiadomosc/157632/uchwala_nr_xvi10012_rady_miejskiej_gminy_lubomierz_z_dnia_250120

- W Gminie Lubomierz powstała Rada Pożytku Publicznego,

- w latach 2014-2016 podjęto 1847 uchwały (42,81,61),

- Uchwała w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego:
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1654/wiadomosc/227099/uchwala_nr_xliii24314_rady_miejskiej_gminy_lubomierz_w_sprawie_w

_- link do obowiązujących zarządzeń:_
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1651/zarzadzenia
<http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1651/zarzadzenia>

--
Karolina Bukiejko-Baran
podinspektor ds. dowodów osobistych,
ewidencji działalności gospodarczej,
oświaty i ochrony zdrowia
tel. 75 78 33 151 wew. 36

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz
tel. 75 78 33 151
www.lubomierz.pl

Pobierz list