** Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018 roku o udostępnienie informacji publicznej (pismo OR.0301.7.2018).

Wanda Czerwińska
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Skierniewice

Załączniki

Pobierz list