Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w załączeniu przesyła odpowiedź na
pytania zawarte we wniosku o udostepnienie informacji publicznej.

Ad1-nie

Ad2- nie

Ad3-nie

Ad4- nie

Ad5 - 199 uchwał

Ad6-nie

Ad7-nie

Ad8-nie

Ad9- www.dzialoszyce.eobip.pl

Ad10- www.dzialoszyce.eobip.pl

Ad.11 - nie

Ad12---

Ad13---

Z poważaniem

Agnieszka Iwan

Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

Pobierz list