To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Ponaglenie dot. realizacji wniosku z dnia 05.12.2023
Data: 2024-01-02 09:01

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.