Dzień dobry!

W związku z uzupełnieniem odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2023r.
uprzejmie informuję, że
na terenie gminy Szypliszki nie występują cmentarze podległe gminie.
Na terenie gminy znajdują się cmentarze parafialne.

GOPS w Szypliszkach
Małgorzata Bagińska