W uzupełnieniu do odpowiedzi informuję, że Gmina Włodawa nie dokonywała
pochówku cudzoziemców o ustalonej tożsamości ze środków własnych gminy.

--
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
22-200 Włodawa
al. J. Piłsudskiego 66
tel: 82 5723-945 lub 82 5725-558

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.
Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że
otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że jej ujawnianie, kopiowanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie jest zabronione.
W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o
powiadomienie o tym nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie jej z komputera
wraz z załącznikami
Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w
niniejszej korespondencji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, a inspektor ochrony
danych jest dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}
Każda osoba przysyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą
elektroniczną ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
ich przenoszenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w
zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.