<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej</title>
</head>
<body>
<p>
Twoja wiadomość<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Do: urzad_miejski@czersk.pl<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wysłano: 2018-01-09 06:56:30<br />
została odczytana w dniu 2018-01-09 08:13:29
</p>
</body>
</html>

Pobierz list