W odpowiedzi na Państwa wniosek informuje, ze Urząd Gminy w Osiecznicy otrzymał:
1) w 2014r. 32 wnioski o udzielenie informacji publicznej,
2) w 2015r. 30 wniosków o udzielenie informacji publicznej,
3) w 2016r. 36 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

W załączeniu przesyła się skany poszczególnych spisów spraw.

Małgorzata Słonecka
Sekretarz Gminy Osiecznica

Załączniki

Pobierz list