Dzień Dobry.

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej 
przesłanego emilem z dnia 17.07.2018r., sprawa -
7706@fedrowanie.siecobywatelska.pl   uprzejmie informuję , iż w
tutejszym Urzędzie  ani w  jednostkach organizacyjnych podległych tut.
Urzędowi nie są  prowadzone żadne media. Gmina nie posiada żadnej spółki.

Ponadto informuję iż w latach 2015- do dnia udzielenia odpowiedzi na
wniosek  gmina w gazecie o zasięgu lokalnym zamieściła  ogółem 9
ogłoszeń związanych ze sprzedażą nieruchomości,tj.

w roku 2015 - 4 ogłoszenia na kwotę ogółem - 738,0zl,

w roku 2016 - 0

w roku 2017 - 3  ogłoszenia na kwotę ogółem  - 1 365,0 zl,

w roku 2018 - 2 ogłoszenia  na kwotę - 381,0 zł

sporządziła

Krystyna Kumek

Sekretarz Gminu Wymiarki

68-131 Wymiarki, ul. Ksiecia Witolda 5

tel 68/360 40 45 wew.17

Pobierz list