Twoja wiadomość

Do: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 Stycznia 2018, 7:56 am, Wt

Została wyświetlona na 9 Stycznia 2018, 12:56 pm, WtReporting-UA : poczta.wokiss.pl ; SquirrelMail (version 1.4.23 [SVN])
Original-Recipient : ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20180109065642.35112.67843@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Pobierz list