Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017r..

Na zarządzenie Prezesa SR w Olecku
Z poważaniem

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Olecku
Urszula Markowska

ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Tel. 87 523 06 00
Fax 87 523 05 99
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki

Pobierz list