W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 11 września 2017 roku i informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z poważaniem

Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

Załączniki

Pobierz list