W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

p.o.stażysty
Ilona Skórka
Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki

Pobierz list