Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r.

Z poważaniem

Agnieszka Szymańska

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
tel.: +48 42 677-47-26, 42 677-47-28
e-mail: administracyjny@widzew.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
http://www.widzew.sr.gov.pl/

Załączniki

Pobierz list