W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej informuję, żę/;

ad.1 w urzędzie gminy ani jej jednostkach nie są prowadzone media

ad.2 - ad.6 nie dotyczy

--

Z poważaniem
Skarbnik Gminy Osina
Aneta Kijowska-Gach
tel.508 499 613

Załączniki