To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 23.08.2018 14:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o23.08.2018 14:50

Pobierz list