To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 23.08.2018 14:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.08.2018 07:32