Dzień dobry,

w związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
informuję, iż na terenie gminy Siedlisko wydawany jest kwartalnik
"Wieści z Siedliska".

Wydatki gminy:
- 2015 rok -   180,81 zł (ogłoszenia o przetargu)
- 2016 rok - 1546,36 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
okolicznościowe),
- 2017 rok - 1269,37 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
okolicznościowe),
- 2018 rok -   232,47 zł (na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Z poważaniem

Monika Suchocka
UG Siedlisko
tel. 683883211

Pobierz list