Urząd Gminy Zagrodno w załączeniu przesyła odpowiedź na złożony wniosek o
udostępnienie informacji
publicznej z dnia 23 sierpnia 2018 r. Urszula Kindler - sekretarz gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list