To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-08-31 11:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-31 12:07

Pobierz list